Gương cầu lồi treo trần 1/2 quả cầu 80cm

Gương cầu lồi treo trần quan sát xung quang

Chất liệu nhựa phi 80cm, khối lượng nhẹ

Giao hàng toàn quốc