Chặn bánh xe có tay cầm và biển báo

Cục chèn bằng cao su có tay cầm đứng KBN

Tiện dụng – an toàn – sử dụng tại điểm xiếp dỡ hàng

Chèn xe container, xe bồn, xe nâng, xe cẩu..

Bảo hành: 2 năm