Chặn bánh xe 560mm phản quang KBN

Chặn bánh xe KBn560

Cao su tổng hợp đen / decal phản quang 3M

1 sọc phản quang dài