Cục chèn bánh xe container 280mm

Cục chèn di động bằng cao su KBN

Chèn xe container, xe bồn, xe nâng, xe cẩu..

Bảo hành: 2 năm