Gương cầu lồi giao thông 80cm

Gương cầu lồi bằng nhựa có mái che

Kích thước: Phi 80cm

Mặt gương bằng nhựa, sáng như gương

Sử dụng gắn ngoài trời hoặc trong nhà

Giá rẻ giao hàng toàn quốc