Gương cầu lồi 60cm nhựa mái che

Gương cầu bàng nhựa có mái che
Phi 60cm – Mặt gương nhựa sáng như gương
Gắn ngoài trời hoặc trong nhà
Giao hàng toàn quốc