Gương cầu lồi giao thông 60cm

Gương cầu lồi bằng nhựa
Kích thước: Phi 60cm
Mặt gương nhựa sáng như gương
Gắn ngoài trời hoặc trong nhà
Giao hàng toàn quốc