Gương cầu lồi trong nhà 60cm

  • Gương cầu lồi nhựa trong nhà
  • Mặt sáng như gương, đàn hồi
  • Kích thước: Phi 60cm
  • Giao hàng toàn quốc, giá rẻ