BIỂN BÁO CẤM DỪNG CẤM ĐỖ XE

Biển báo chuẩn giao thông Việt Nam

Độ phản quang tốt, độ bền cao