Nắp nhựa bịt đầu ống trong từ 25 – 609.6mm

Danh mục: